Nederlandse Algemene Rechtsbijstand

Betaalbaar

Wellicht kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Om de mogelijkheden te bespreken, kunt u contact met ons opnemen.

Bekwame professionals

Wij zijn gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden en staan zowel particulieren als ondernemingen juridisch bij.

Direct geholpen

Indien u ervoor kiest u juridisch bij te laten staan door ons, dan kunt u er zeker van zijn dat wij u zo snel mogelijk van dienst zullen zijn.

Internationaal

Bij Narecht hebben wij juristen die verscheidene talen beheersen, welke u te woord zullen staan in uw eigen taal.

Specialisaties

Arbeidsrecht
Krijgt u uw loon niet uitbetaald, verwacht u ontslagen te worden of wilt u juist een werknemer ontslaan, dan kunnen wij u juridisch bijstaan. Bij Narecht kunt u terecht voor advies over arbeidsrechtelijke geschillen, zodat u beslagen ten ijs komt.

Uw belangen staan bij ons centraal en vormen tevens het uitgangspunt van onze adviezen. Mocht het zover komen dat er geprocedeerd dient te worden, dan zullen wij u tevens bijstaan. Omdat Narecht zowel werknemers als werkgevers bijstaat zijn wij uitstekend in staat om de kansen voor u en uw wederpartij goed in te schatten en u van passend advies te voorzien. Doordat arbeidsgeschillen ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever is het verstandig om u juridisch bij te laten staan. Wij nemen deze zorg graag voor u uit handen.
Huurrecht
Heeft u twijfels over de voorwaarden in uw huurcontract, heeft u problemen rondom uw huurbetaling of wilt u uw huurovereenkomst beëindigen, dan kunnen wij u juridisch bijstaan. Bij Narecht kunt u terecht voor advies over huurrechtelijke geschillen voor zowel woon- als bedrijfsruimten.

Mocht het zover komen dat er geprocedeerd dient te worden, dan zullen wij u eveneens bijstaan. Wij zijn uitstekend in staat om de kansen voor u en uw wederpartij goed in te schatten en u van passend advies te voorzien, omdat wij zowel huurders als verhuurders juridisch bijstaan. Huurgeschillen kunnen onaangename verassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten met zich meebrengen voor zowel de huurder als de verhuurder. Het is daarom verstandig om van begin af aan juridisch advies in te winnen en u juridisch bij te laten staan. Graag nemen wij deze zorg voor u uit handen.
Consumentenrecht
Bent u niet tevreden met uw aankoop of wilt u uw koopovereenkomst ontbinden, dan kunnen wij u juridisch bijstaan. Bij Narecht kunt u terecht voor advies over consumentrechtelijke geschillen. Mocht het zover komen dat er geprocedeerd dient te worden, dan zullen wij u ook bijstaan.

Met het consumentenrecht heeft u iedere dag te maken, mogelijk zonder dat u dat door heeft. Narecht staat consumenten, zowel koper als verkoper, juridisch bij omdat deze bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in principe de zwakkere partij zijn. Het is verstandig om u bij consumentengeschillen juridisch bij te laten staan, omdat deze vaak onduidelijk van karakter zijn. Want wat mag de koper van de verkoper verwachten of andersom, wat mag de verkoper van de koper verwachten. Welke afspraken zijn er gemaakt en wat staat er in het contract. Deze zorg nemen wij u graag uit de handen.
Verbintenissenrecht
Heeft u een overeenkomst afgesloten, maar wordt deze niet nagekomen als afgesproken, dan kunnen wij u hierbij juridisch bijstaan. Bij Narecht kunt u terecht voor advies over verbintenisrechtelijke geschillen, zodat u uw recht kunt halen.

Uw belangen vormen voor ons het middelpunt en eveneens het uitgangspunt van onze adviezen. Bij Narecht staan wij zowel natuurlijke- als rechtspersonen juridisch bij en doen wij ons uiterst best om u van passend advies te voorzien. Mocht het zover komen dat er geprocedeerd dient te worden, dan zullen wij u eveneens bijstaan. Omdat overeenkomsten zowel uit de wet als uit een overeenkomst kunnen vloeien is het belangrijk om afspraken schriftelijk vast te leggen. Bij niet nakoming van deze afspraken kunnen er dan maatregelen getroffen worden. Het is dan ook verstandig om u juridisch bij te laten staan. Graag nemen wij deze zorg voor u uit handen.
Ondernemingsrecht
Weet u niet in welke vorm u uw onderneming op wilt zetten of heeft u al een onderneming maar weet u niet hoe u verder moet, dan kunnen wij u juridisch bijstaan. Bij Narecht kunt u terecht voor advies over ondernemingsrechtelijke geschillen.

Uw belangen staan bij ons centraal en vormen tevens het uitgangspunt van onze adviezen. Mocht het zover komen dat er geprocedeerd dient te worden, dan staan wij u daar dan ook graag juridisch bij. Ondernemingsrechtelijke geschillen zijn vaak ingewikkeld van aard, omdat de omgeving van de onderneming steeds veranderd. Het is dan ook verstandig om u hierbij van begin af aan juridisch bij te laten staan. Wij nemen deze zorg voor u graag uit handen.