Verbintenissenrecht

Heeft u een overeenkomst afgesloten, maar wordt deze niet nagekomen als afgesproken, dan kunnen wij u hierbij juridisch bijstaan. Bij Narecht kunt u terecht voor juridisch hulp over verbintenisrechtelijke geschillen, zodat u uw recht kunt halen.

Uw belangen vormen voor ons het middelpunt en eveneens het uitgangspunt van onze adviezen. Bij Narecht staan wij zowel natuurlijke- als rechtspersonen juridisch bij en doen wij ons uiterst best om u van passend advies te voorzien. Mocht het zover komen dat er geprocedeerd dient te worden, dan zullen wij u eveneens bijstaan. Omdat overeenkomsten zowel uit de wet als uit een overeenkomst kunnen vloeien is het belangrijk om afspraken schriftelijk vast te leggen. Bij niet nakoming van deze afspraken kunnen er dan maatregelen getroffen worden. Het is dan ook verstandig om u juridisch bij te laten staan. Graag nemen wij deze zorg voor u uit handen.